Back to Top
 

 
 
آموزش رزم ایران

زیر نظر استاد مجتبی هدهدی

آموزش به صورت عمومی و خصوصی شامل حرکات : دفاع شخصی - کار با سلاح های سرد - انواع تکنیکهای قفل مفصل و ...

نشانی وب سایت :

نشانی ایمیل :

تلفن دفتر :

تلفن همراه : 09123583230

نشانی : خیابان مفتح جنوبی - روبروی استادیوم شهید شیرودی - شهدای دانش آموز - روزهای زوج : 21 - 21/30
عمومي و خصوصي

تماس :

مجتبی هدهدی
09123583230
خیابان مفتح جنوبی - روبروی استادیوم شهید شیرودی - شهدای دانش آموز - روزهای زوج : 21 - 21/30
آموزش رزم ایرانآموزش رزم ایران