Back to Top
 

 
 
آموزش کیک بوکسینگ

زیر نظر استاد پولادی

آموزش به صورت عمومی و خصوصی - مبارزات رینگی در استایل های مختلف - دفاع شخصی - کار با سلاح های سرد و ...

نشانی وب سایت :

نشانی ایمیل :

تلفن دفتر :

تلفن همراه :

نشانی :
عمومي و خصوصي

تماس :

علي پولادی
آموزش کیک بوکسینگآموزش کیک بوکسینگ