Back to Top
 

 
 
کیک بوکسینگ WKA

زیر نظر استاد محمد علی سلمانی زاده

آموزش به صورت عمومی و خصوصی شامل حرکات :مبارات رینگی - ضربات دست و پا- بدنسازی - دفاع شخصی - کار با سلاح های سرد و ...

نشانی وب سایت :

نشانی ایمیل :

تلفن دفتر :

تلفن همراه : 09125018575

نشانی : خیابان - دامپزشکی -خیابان حیدریان - باشگاه خوراکیان روزهای زوج 30/19 - 21
عمومي و خصوصي

تماس :

محمد علی سلمانی زاده
09125018575
خیابان - دامپزشکی -خیابان حیدریان - باشگاه خوراکیان روزهای زوج 30/19 - 21
آموزش کیک بوکسینگ WKAآموزش کیک بوکسینگ WKA