Back to Top
 

 
 
آموزش آیکیدو

زیر نظر استاد عباس ناصری

آموزش به صورت عمومی و خصوصی شامل حرکات : دفاع شخصی - کار با سلاح های سرد - انواع تکنیکهای قفل مفصل و ...

نشانی وب سایت :

نشانی ایمیل :

تلفن دفتر :

تلفن همراه :

نشانی : خیابان مفتح جنوبی - روبروی استادیوم شهید شیرودی - سالن شهدای دانش آموز - روزهای فرد : 17 - 18/30
عمومي و خصوصي

تماس :

عباس ناصری
خیابان مفتح جنوبی - روبروی استادیوم شهید شیرودی - سالن شهدای دانش آموز
آموزش آیکیدوآموزش آیکیدو