Back to Top
 

 
 
آموزش آیکیذو

زیر نظر استاد حسن ضیائی

آموزش به صورت عمومی و خصوصی شامل حرکات : دفاع شخصی - کار با سلاح های سرد - انواع تکنیکهای قفل مفصل و ...

نشانی وب سایت :

نشانی ایمیل :

تلفن دفتر :

تلفن همراه :

نشانی : خیابان هلال احمر - جنب دخانیات - باشگاه ورزشی دخانیات
عمومي و خصوصي

تماس :

حسن ضیائی
خیابان هلال احمر - جنب دخانیات - باشگاه ورزشی دخانیات
آموزش آیکیذوآموزش آیکیذو