Back to Top
 

 
 
آموزش ووشو

زیر نظر استاد حمید رضا پارسی مقدم

آموزش به صورت عمومی و خصوصی شامل حرکات : سانشو و مبارزات آزاد - فرم های استاندارد و مسابقاتی - بدنسازی -دفاع شخصی - کار با سلاح های سرد و ...

نشانی وب سایت :

نشانی ایمیل :

تلفن دفتر :

تلفن همراه : 09123766753

نشانی : خیابان مفتح جنوبی - روبروی استادیوم شهید شیرودی - سالن کبکانیان مرکز آموزش کاراته
عمومي و خصوصي

تماس :

حمید رضا پارسی مقدم
09123766753
خیابان مفتح جنوبی - روبروی استادیوم شهید شیرودی - سالن کبکانیان مرکز آموزش کاراته
آموزش ووشوآموزش ووشو