Back to Top
 

 
 
آموزش نیو کونگ فو

زیر نظر استاد محمد تقی معصولی

بنیانگذار سبک در ایران

آموزش به صورت عمومی و خصوصی شامل حرکات : مبارزه - اجرای تکنیک - دفاع شخصی - کار با سلاح های سرد - و ...

نشانی وب سایت : www.newkungfu.org

نشانی ایمیل :

تلفن دفتر : 22537247 - 22537246

تلفن همراه : 09123712769

نشانی :
عمومي و خصوصي

تماس :

محمد تقی معصولی
09123712769
آموزش نیو کونگ فو