Back to Top
 

 
 
آموزش کونگ فو توآ

زیر نظر استاد صداقت اسمی

آموزش مدرنترین شیوه های مبارزه سانشو - آماتور و حرفه ای و کونگ فو توآ در رده های قهرمانی و مربی گری - دفاع شخصی و سلاحهای سرد تحت نظارت مربی اسبق تیم ملینشانی وب سایت :

نشانی ایمیل :

تلفن دفتر :

تلفن همراه : 09121935114

نشانی : یافت آباد - میدان معلم - انتهای پارک قائم - ورزشگاه قائم روزهای زوج 20/30 - 22
عمومي و خصوصي

تماس :

صداقت اسمی
یافت آباد - میدان معلم - انتهای پارک قائم - ورزشگاه قائم روزهای زوج 20/30 - 22
آموزش کونگ فو توآآموزش کونگ فو توآ