Back to Top
 

 
 
آموزش کونگ فو توآ

زیر نظر استاد یحیی ایمانی (بابازاده)

آموزش به صورت عمومی و خصوصی شامل حرکات :مبارزه - بدنسازی - تکنیک - دفاع شخصی - کار با سلاح های سرد - انواع تکنیکها و ...

نشانی وب سایت :

نشانی ایمیل :

تلفن دفتر :

تلفن همراه : 09122211911

نشانی : خیابان مفتح جنوبی - روبروی استادیوم شهید شیرودی - شهدای دانش آموز روزهای زوج 20 - 21/30
عمومي و خصوصي

تماس :

یحیی ایمانی (بابازاده)
09122211911
خیابان مفتح جنوبی - روبروی استادیوم شهید شیرودی - شهدای دانش آموز روزهای زوج 20 - 21/30
آموزش کونگ فو توآآموزش کونگ فو توآ