Back to Top
 

 
 
آموزش کونگ فو توآ

زیر نظر استاد مسعود غلامی نژاد

آموزش به صورت عمومی و خصوصی شامل حرکات : مبارزه - تکنیک - بدنسازی - دفاع شخصی - کار با سلاح های سرد و ...

نشانی وب سایت :

نشانی ایمیل :

تلفن دفتر :

تلفن همراه : 09122452138

نشانی : خیابان دماوند - خیابان شهید رجبی - باشگاه شجاعت
عمومي و خصوصي

تماس :

مسعود غلامی نژاد
09122452138
خیابان دماوند - خیابان شهید رجبی - باشگاه شجاعت
آموزش کونگ فو توآآموزش کونگ فو توآ