Back to Top
 

 
 
آموزش وادوریو کاراته

زیر نظر استاد عباس گلبازیان

آموزش به صورت عمومی و خصوصی شامل حرکات : کمیته و مبارزه - کاتا و اجرای فرم -دفاع شخصی - کار با سلاح های سرد و ...

نشانی وب سایت :

نشانی ایمیل :

تلفن دفتر :

تلفن همراه : 09123797908

نشانی : خیابان جمهوری بعد از ولیعصر روبروی فروشگاه رفاه باشگاه شهید بهشتی - روزهای زوج : 19/30 - 21
عمومي و خصوصي

تماس :

عباس گلبازیان
09123797908
خیابان جمهوری بعد از ولیعصر روبروی فروشگاه رفاه باشگاه شهید بهشتی
آموزش وادوریو کاراتهآموزش وادوریو کاراته