Back to Top
 

 
 
آموزش کاراته

زیر نظر استاد محمد رضا واقفی

آموزش به صورت عمومی و خصوصی شامل : مبارزه یا کمیته - کاتا و اجرای فرم - دفاع شخصی و ...

نشانی وب سایت :

نشانی ایمیل :

تلفن باشگاه : 55410081

تلفن همراه : 09123045944

نشانی : خیابان قزوین نرسیده به میدان قزوین باشگاه دخانیات
عمومي و خصوصي

تماس :

محمد رضا واقفی
09123045944
خیابان قزوین نرسیده به میدان قزوین باشگاه دخانیات
آموزش کاراتهآموزش کاراته