Back to Top
 

 
 
آموزش کیوکوشین

زیر نظر استاد مرتضی بهادران

نمربی و داور درجه یک فدراسیون

آموزش به صورت عمومی و خصوصی شامل حرکات : مبارزه - بدنسازی - دفاع شخصی - کار با سلاح های سرد و ...

نشانی وب سایت :

نشانی ایمیل :

تلفن دفتر :

تلفن همراه :

نشانی : خیابان جمهوری بعد از ولیعص روبروی فروشگاه رفاه - باشگاه شهید بهشتی - روزهای فرد : 16/30 - 18
عمومي و خصوصي

تماس :

مرتضی بهادران
خیابان جمهوری بعد از ولیعص روبروی فروشگاه رفاه - باشگاه شهید بهشتی
آموزش کیوکوشین