Back to Top
 

 
 
داوود دانشفر


زیر نظر استاد داوود دانشفر

مسئول سبک در ایران

آموزش به صورت عمومی و خصوصی شامل حرکات : مبارزه - بدنسازی - دفاع شخصی - کار با سلاح های سرد و ...

نشانی وب سایت : www.kyokushinkan.blogfa.com

نشانی ایمیل :

تلفن دفتر :

تلفن همراه :

نشانی :
عمومي و خصوصي

تماس :

داوود دانشفر
داوود دانشفر