Back to Top
 

 
 
آموزش تکواندو

زیر نظر استاد مهدی جوزی

آموزش به صورت عمومی و خصوصی شامل حرکات :مبارزات حرفه ای در تکواندو - دفاع شخصی - کار با سلاح های سرد و ...

نشانی وب سایت :

نشانی ایمیل :

تلفن دفتر :

تلفن همراه : 09121439026

نشانی : خیابان سجاد جنوبی - خیابان کیانی - مجموعه ورزشی بهاران (سجاد)
عمومي و خصوصي

تماس :

مهدی جوزی
خیابان سجاد جنوبی - خیابان کیانی - مجموعه ورزشی بهاران (سجاد)
آموزش تکواندوآموزش تکواندو