Back to Top
 

 
 
×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 62

شیتوریو سی شین کای

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
      تاريخ تاسيس شيتوريو سي شين كاي      در سال 1929 روز بيستم آگوست، شيتوريو در اوزاكاي ژاپن توسط   كنوامابوني  بنيانگذاري شد.درحال حاضرسه انجمن بزرگ شيتوريودردنيا وجود دارد كه عبارتند از:       1 - مابوني هاشيتوريو      2  - موتوبو هاشيتوريو     3  - هاياشي هاشيتوريو     از اين سه انجمن اصلي شيتوريو، انجمن هاي ديگري نيز انشعاب دارد كه تعداد آنها بيش از سي انجمن مي باشد.   از اين سه متد، انجمن سي شين كاي ، موتوبوها و هاياشي ها را در بر دارد. سرچشمه كاراته دراوكيناوا ميباشد كه درشهرهاي شوري ونها اين هنرشكل گرفته است.   در شهر شوري، شوتوكان و وادوريو و از شهر نها  گوجوريو پديد آمد و سبك شيتوريو تركيبي از كاراته شهرهاي   شوري و نها است.   استاد شهر شوري بنام آنكوايتوسو (  ANKO ITOSU) و استاد شهر نها كان ريوهيگائونا (HICA ONNA) بوده كه استاد كنوا مابوني بنيانگذار سبك شيتوريو و هيرونو و اوتسوكا همزمان با هم از شاگردان آنكوايتوسو بودند و با هم در يك جا تمرين مي كردند.    كنوا مابوني در سن 13 سالگي به شهر شوري رفت و كاراته را آغاز كرد و بعد از پنج سال تمرين در سن 18 سالگي با جوجون مياگي آشنا شد. استاد مياگي استعداد مابوني را تحسين كرد و به او پيشنهاد تمرين در دوجوي  هيگائونا را نمود، جوجون مياگي از شاگردان ارشد استاد هيگائونا بود، كنوا مابوني را به هيگائونا معرفي نمود و مابوني مدت 11 سال نيز كاراته شهر نها را نزد استاد آن شهر  تمرين كرد و بعد از آن در سن 29 سالگي سبك خود (شيتوريو) را ارائه داد و نام شيتوريو را بر اساس اسامي مربيان خود بر روي سبك شيتوريو نهاد.   ايتو در زبان ژاپني شي مي شود   هيگا در زبان ژاپني تو مي شود   كنوا مابوني بر اين اساس كه احترام به استاد را از جمله نكات بسيار مهم در سبك خود ذكر نموده بر همين پايه و اساس نيز نام سبك خود را شيتوريو نهاده است. (روش آنكوايتوسو و هيگائونا) اساتيدي كه مابوني را تعليم داده اند.   كنوا مابوني در سال 1929 شيتوريو را رسما در سال شهر اوزاكا فعال نمود و در اواخر سال 1929 دوجوي ديگري از طرف شاگرد ارشد مابوني (چوكي موتوبو) كه از قهرمانان بنام كاراته اوكيناوا بشمار مي رفت در اوزاكا تاسيس شد كه نام سبك خود را موتوبو هاشيتوريو نهاد و شيتوريوي مابوني به مابوني هاشيتوريو معروف شد.   اولين شخصي كه نزد موتوبو تمرين ميكرد و از استعداد بالائي بر خوردار بود كوسي كونيبا  نام داشت. از شاگردان ديگر موتوبو، ترواهاياشي و شوگوكونيبا پشر ارشد كوسي كونيبا را مي توان نام برد.   پس از مرگ موتوبو، كوسي كونيبا مربي ارشد موتوبوهاشيتوريو ميشودكه كونيو تاتسونو در سن 9 سالگي بعنوان شاگرد وي كاراته را نزد او تمرين مي كند كونيبا موسس انجمن سي شين كاي نيز هست كه بعد از او اداره سبك به پسر ارشد او (شوگوكونيبا) مي افتد و در اين زمان ترواهاياشي راتاسيس كرده است. و به اين شكل سه انجمن اصلي و مهم شيتوريو بوجود آمده است.    سي شين كاي شيتوريو كاراته دو    سي شين كاي يكي از انجمن هاي فعال شيتوريو است كه مركز آن در اوزاكاي ژاپن است . سي شين كاي، در 62 كشور جهان تمرين مي شود كه در داراي 165 دوجو است. همه ساله در مركز اين سبك، مسابقات جهاني كاراته در سالروز تاسسيس شيتوريو كه 20 آگوست مي باشد، اين مسابقات با حضور تعداد زيادي از كشورهاي عضو و با نظارت بزرگان كاراته جهان در شهر اوزاكاي انجام مي پذيرد.   رياست جهاني اين سبك بعهده كونيوتاتسونو داراي دان 10 است كه او را سوكه لقب  داده اند. تاكنون 4 نفر در شيتوريو لقب سوكه به آنان داده شده است كه عبارتند از:   1- چوكي موتوبو اولين سوكه (شوداي سوكه):   چوكي موتوبو كه طبق استانداردهاي اوكيناوا مردي عظيم الجثه بود، از تمام امكانات وامتيازاتي كه بامقام ومنزلت وي به عنوان يك اشراف زاده مطابقت داشت برخورداربود.     وي همچون اكثر قهرمانان ورزش مردي شاد و بشاش بوده و از حرمت و احترامي خاص در ميان اهالي اوكيناوا بهرمند بوده است. موتوبو استاد كاراته اي بود كه توانست يك قهرمان سنگين وزن بوكس راناك اوت كند.     سي شين كاي :    انجمني است كه توسط كوسي كونيبا شاگرد ارشد چوكي موتوبو تاسيس شد و شيتوريو موتوبو (موتوبوهاشيتوريو) در اوزاكا بنام سي شين كان شيتوريو به فعاليت خود ادامه داد. اشخاص صاحب نامي كه از شاگردان بنام سوكه (ني داي سوكه) كوسي كونيبا بودند عبارتند از : 1- شوگوكوني يا پسر ارشد 2- ترواهاياشي موسس انجمن هاياشي هاشيتوريو 3 - كونيوتاتسو نو4 - فوجي ايواموتو.   تاتسو نو مي گويد : سوكه كوسي كونيبا به سه نفر از شاگردان خود كه از قهرمانان نامي كاراته ژاپن بودند اجازه داد تا در تمرينات رسمي لباس سياه بپوشند، اين سه نفر تروواهاياشي، فوجي ايواموتو و من بودم.   سوكه كونيبا در سال 1959 درگذشت و طبق وصيت ايشان پسر ارشد او يعني شوگوكونيبا جانشين وي شد و سوكه سوم در سي شين كاي شد (سان داي ساكو).    شوگوكونيبا بعد از يكسال فعاليت نام انجمن سي شين كان را به سي شين كاي تغيير داد (سي شين كاي يعني انجمن پرورش روح و قلب) تا سال 1992 انجمن سي شين كاي با رهبري شوگوكونيبا به فعاليت خود ادامه دادوي در اثر ابتلا به بيماري سرطان درگذشت و در وصيت نامه خود اشاره به سوكه شدن كونيوتاتسونو كرده بود. تاتسونو در مصاحبه اي با مجله بوشيدو فرانسه مي گويد در سال 1993 كليه مديران و روساي سي شين كاي مرا به عنوان سوكه معرفي كرده و رئيس فدراسيون كاراته ژاپن مهر تائيد بر انتخاب آنان زد.   و اضافه مي كند در يكي از جلسات كتابي به من هديه شد كه در آن كتاب امضاء و مهر تائيد كليه مربيان و پيشكسوتان كاراته در آن زده شده بود كه انتخاب مرا تائيد كرده بودند در بين  اين امضاها، امضاي رئيس فدراسيون كاراته ژاپن و همچنين امضاي پسر ارشد استاد كني مابوني بنيانگذار شيتوريو تروواهاياشي   بنيانگذار هاياشي هاشيتوري   و مدير رنبوكوكاي بنام بوكيوكاگي ياما و... به چشم مي خورد.    كونيوتاتسونو(يون داي سوكه) چهارمين سوكه سي شين كاي در مورد فلسفه كاراته چنين مي گويد:   در شروع هدف پديد آمدن كاراته براي زنده ماندن بود چون زماني كاراته پديد آمد كه براي مبارزه با اشغالگران مورد استفاده قرار گيرد تا نتوان در مقابل آنها جان خود را حفاظت كرد. يك كاراته كا بايد بطور جدي به تمرين بپردازد تا قدرت لازم را در برابر حملات داشته باشد. بعد از آن انسان ورزشكار مي تواند خود را كنترل كرده و افتادگي و تواضع داشته باشد. به حقوق ديگران احترام بگذارد و داراي گذشت و جوانمردي بوده و همواره به زيردستان و ضعفاء ياري كند. يك كاراته كاي واقعي داراي قلب و روح بزرگي است.   سوكه كونيوتاتسونوعلاوه بر اين كه در كاراته وكوبودو داراي ارزش و اعتبار خاصي است در مديريت نيز شهره جهاني دارد تا آنجائي كه بعد از تاسيس سازمان جهاني  W.K.P.F(سازمان توسعه و ترقي كاراته در راه رسيدن به المپيك) توانست با اكثريت آراء بعنوان رئيس سازمان جهاني W.K.P.F شود. و روزنامه هاي ورزشي و معتبر جهان او را سفير بزرگ كاراته لقب داده اند و كاراته  با مديريت تاتسونو المپيكي خواهد شد.    سي شين كاي چگونه به ايران آمد؟     نصرالله كاكاوند در اوايل سال 1374 بعنوان سرپرست تيم كاراته استان تهران براي حضور در جام بسفردر تركيه با كونيوتاتسونوآشنا شد و در كلاس بازآموزي (استاژ) كه براي كاراته كاهاي كشور تركيه برگزار شد شركت نمودند.    در اين استاژ نحوه تمرينات استاد را مورد بررسي قرار دادند و بعد از مكاتبه و پيگيريهاي مجدد به استاژهاي بعد كه در كشور تركيه برگزار شد دعوت شدند و موفق به دريافت نمايندگي و حكم(هونبوچو) سرمربي سي شين كاي شدند و در اواخر سال 1374 رسما كلاس آموزشي سي شين كاي در تهران افتتاح گرديد و براي دريافت مجوز رسمي اساسنامه و تاريخچه سبك به سازمان تربيت بدني و فدراسيون كاراته جمهوري اسلامي توسط نماينده و بنيانگذار سي شين كاي (نصرالله كاكاوند) ارائه داده شد.و پس از بررسي هاي لازم در اواخر سال 1375 (27اسفند) توسط فدراسيون كاراته كشوراين سبك يكي از سبك هاي رسمي و مجاز معرفي شد.   سي شين كاي شيتوريو در حال حاضر در استانهاي تهران-مازندران-آذربايجان شرقي وغربي-همدان و قزوين تمرين مي شود و داراي بيش ازشش هزار نفرعضو مي باشد.                              

موارد مرتبط