Back to Top
 

 
 

ای آی دو

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
     اي آي دو    اي آي دو هنر در آوردن شمشير از غلاف يا (Unkitsuke)، کشتن دشمن با يک ضربه شمشير يا (Kiritsuke)، پاک کردن لکه خون از روي تيغه شمشير يا (Chiburi) و نهادن مجدد آن درون غلاف است.   (Noto) کندوي سنتي، هنر استفاده از شمشير بيرون از غلاف مي باشد. اما کندوي مدرن يا پيشرفته، با ضربات شمشيرهايي از جنس بامبو و در حالي صورت مي پذيرد که هنر آموزان کاملاً مجهز و در لباس هاي مناسب خود کاملاً ايمن هستند. Iaido داراي وابستگيها و تشابهات تاريخي و فلسفي بسياري با Kenjutsu مي باشد.    اين سبک از هنرهاي رزمي، براي قرنها توسط جنگجويان ژاپني انجام مي شد. در اين سبک، سامورايي ها از شمشيرهاي خود به عنوان اسلحه استفاده مي کردند. آنها در آن واحد از دو شمشير که به Daisho موسوم بودند بهره مي بردند. يکي از اين شمشيرها بلند بود که Katana نام داشت و ديگري کوتاهتر بود که Wakizashi خوانده مي شد. بيشتر تمرين هاي Iaido امروزه با Katana انجام مي شود.      

موارد مرتبط